Podręczniki do religii obowiązujące na rok szkolny 2019/2020

religiaDyrekcja Szkoły informuje, że na nowy rok szkolny 2019/2020, Rodzice/Opiekunowie dokonują zakupu jedynie podręcznika do nauki religii.

Wykaz podręczników:

Klasy I –III Szkoły Podstawowej

Klasa I: JESTEŚMY RODZINĄ PANA JEZUSA, red. ks. P. Goliszek, wydawnictwo Gaudium- rok wydania 2017-2019

Klasa II: KOCHAMY PANA JEZUSA, red. W. Kubik, wydawnictwo WAM -rok wydania 2017-2019. Zeszyt ucznia: Kochamy Pana Jezusa, red. W. Kubik, wydawnictwo WAM - rok wydania 2013-2017

Klasa III: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA, red. W. Kubik, wydawnictwo WAM -rok wydania 2017-2019. Zeszyt ucznia: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. W. Kubik, wydawnictwo WAM - rok wydania 2013-2017

Klasa IV: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga, wydawnictwo: Gaudium . Karty pracy :Jestem chrześcijaninem- rok wydania 2017-2019

Klasa V: WIERZĘ W BOGA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga, wydawnictwo: Gaudium. Karty pracy :Wierzę w Boga - rok wydania 2017-2019

Klasa VI: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – Redaktor: ks. Waldemar Janiga, wydawnictwo: Gaudium. Karty pracy :Wierzę w Kościół- rok wydania 2017-2019

Klasa VII: SPOTYKAM TWOJE SŁOWO – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa, wydawnictwo: Gaudium- rok wydania 2017-2019

Klasa VIII: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa, wydawnictwo: Gaudium- rok wydania 2017-2019