Spotkanie Rodziców - komunikat.

Szanowni Państwo
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. Wszystkim Rodzicom i Opiekunom uczniów naszej Szkoły życzę, aby ten rok przyniósł wiele sukcesów edukacyjnych osiąganych w szkole i poza nią.

Jednocześnie informuję, że spotkania z wychowawcami odbędą się:
wtorek 10 września
klasy pierwsze          godz. 16.30
klasy drugie            godz. 17.00
klasy trzecie           godz. 17.30

środa 11 września
klasy czwarte i piąte  godz. 16.30
klasy szóste i siódme  godz. 17.00
klasy ósmegodz. 17.30

Uwaga:
Zebranie rodziców i opiekunów uczniów z klas ósmych rozpocznie się spotkaniem z dyrektorem  w stołówce szkolnej.

W podanych wyżej dniach, w godzinach 17:00 - 19:00, dyżur pełnić będą także pozostali nauczyciele.