Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 W dniu 2.09.2019 r., odbyła się uroczystość

rozpoczęcia roku szkolnego 

2019/2020, która stanowiła jednocześnie

Miejską Inaugurację Nowego Roku Szkolnego

Uroczystość rozpoczęła p. Maria Korżyk – nowy dyrektor szkoły, która serdecznie powitała przybyłych gości, rodziców i opiekunów, pracowników szkoły oraz wszystkich uczniów.

Minutą ciszy i krótkim montażem słowno-muzycznym upamiętniono 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Następnie pani dyrektor złożyła życzenia całej społeczności szkolnej oraz przedstawiła swojego zastępcę – p. Annę Serbin. Z kolei, Burmistrz Miasta p. Tomasz Matuszewski życzył  Nauczycielom i Pracownikom Oświaty – spokojnej i satysfakcjonującej z pracy, Uczniom - wielu sukcesów w nauce, a  Rodzicom i Opiekunom – cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz owocnej współpracy ze szkołą.

W uroczystości udział wzięli również:

- Zastępca burmistrza  - p. Grzegorz Kornecki,

- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki-p. Maciej Drwięga,

- Przewodniczącego Rady Miasta – p. Andrzej Romaniak,

- Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Turystyki – p. Irena Penar

oraz w imieniu rodziców:

- Przewodniczący Rady Rodziców – p. Michał Jadczyszyn, a także p. Jakub Osika.