Przedmiotowe Zasady Oceniania

PZO z informatyki - pobierz

PZO z Edukacji Dla Bezpieczeństwapobierz 

PZO z języka polskiego - pobierz

PZO z wychowania fizycznego- pobierz

PZO z matematyki- pobierz

PZO z języka niemieckiego- pobierz

PZO z przyrody-pobierz

PZO z plastyki- pobierz

PZO z techniki- pobierz

PZO z geografii- pobierz

PZO z biologii- pobierz

PZO z WOS- pobierz

PSO z historii- pobierz