Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „To właśnie ja – autoportret”

30 września 2019 r. odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego pt. „To właśnie ja – autoportret”, w którym udział wzięli uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicowe.

Organizatorem oraz pomysłodawcą wydarzenia była p. Emilia Kot, wychowawczyni grupy IV. Cele konkursu to:

  • Wykonanie swojej podobizny z uwzględnieniem na rysunku charakterystycznych cech, jak i ujęciem własnego usposobienia.
  • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej uczniów.
  • Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form oraz technik plastycznych.
  • Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

Do organizatora wpłynęło 56 prac wykonanych dowolną techniką. Jury w składzie:

  1. p. Karolina Banaś-Pastyrzak, p. Monika Kopczyk oraz p. Anna Rolnik wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce:

Milena Janusz, gr. I

Lena Wąsowicz, gr. IV

Emilia Drwięga, gr. VI

II miejsce:

Róża Podsobińska, gr. I

Maja Górka, gr. VI

Aleksandra Szul, gr. IV

Julia Lubieniecka, gr. VI

III miejsce:

Olga Czikmakow, gr. II

Bartosz Kowalski, gr. V

Maksymilian Florko, gr. VI

Wyróżnienia:

Marta Olejarczyk, gr. I

Nikola Sochacka, gr. III

Mira Czikmakow, gr. II

Emilia Starościak, gr. IV

Fabian Kruszyński, gr. VI

Malwina Pilch, gr. VII

Julita Wyżycka, gr. VI

Kacper Kłodowski, gr. IV

Milena Czerepaniak, gr. V

Antonina Trznadel, gr. IV

Wymienione osoby otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni symbolicznymi upominkami.

Młodzi artyści wykonali swoje prace pod kierunkiem wychowawców grup:

Grupa I – p. Anny Dobek

Grupa II – p. Oksany Bocyk

Grupa III – p. Urszuli Kwiatkowskiej

Grupa IV – p. Emilii Kot

Grupa V – p. Elżbiety Ziemiańskiej

Grupa VI – p. Aliny Statkiewicz

Grupa VII – p. Doroty Niżnik

Grupa IX – p. Joanny Warchoł-Żuchowskiej

Wystawę dzieł  laureatów konkursu można zobaczyć w głównym holu szkoły jeszcze przez kilka dni.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1

w Sanoku za ufundowanie dyplomów dla zwycięzców konkursu.

Emilia Kot