Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W pierwszy piątek października (4.10.2019 r.) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku wzięli udział w akcji zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki, a różnorodne sposoby sprawdzania „tabliczkowej wiedzy” mają zachęcić dzieci do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.

Ta wspomniana już „tabliczkowa wiedza” sprawdzana była podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia, w których działania dostosowane były oczywiście do wieku uczniów. Warto zaznaczyć, że w akcji wzięli udział nie tylko uczniowie klas starszych, ale także najmłodsi, czyli drugie i trzecie klasy, dla których tabliczka mnożenia jest nie lada wyzwaniem, ponieważ są dopiero na początku swojej przygody z iloczynami.

Czwarto-, piąto-, szósto-, siódmo- i ósmoklasiści z tabliczką mnożenia poradzili sobie szybko i sprawnie, a te tabliczkowe minitesty z pewnością umocniły ich wiarę w swoje matematyczne umiejętności. Wszystkim należą się gratulacje oraz zasłużone certyfikaty, które są dowodem uczestnictwa w tej niesamowitej akcji przeprowadzanej na całym, calutkim świecie!

Wśród uczniów klas młodszych warto wymienić tych, którzy „tabliczkowe egzaminy” zdali całkowicie bezbłędnie, co wymagało wiele wysiłku, bo nasi najmłodsi z tabliczką mnożenia nie mieli jeszcze wiele wspólnego. Szczegolne gratulacje kierujemy więc w stronę Jana Czapora, Julii Kołodziejczyk, Leny Michenko, Michała Romaniaka, Antoniny Trznadel, Emilii Starościak, Aleksandra Mleczko, Kacpra Sucheckiego, Mileny Chytły, Martyny Posadzkiej, Szymona Mazurkiewicza, Jana Wójcika, Franciszka Packanika, Mateusza Markowicza, Bernarda Gawrońskiego, Nikodema Subik, Fabiana Kruszyńskiego, Leny Stęchły, Sandry Pilch, Dawida Biskupa, Franciszka Kalenieckiego, Marcina Adamowicza, Emilii Drwięga, Mai Fabian, Mileny Czerepaniak, Filipa Procia, Jakuba Jelinka, Alexa Birskiego, Julii Lubienieckiej i Julii Smiszkiewicz (uczniów klas drugich) oraz Julii Turzenieckiej, Laury Mazal, Nataszy Folcik, Dominika Mateja, Piotra Moskały, Oliwii Klimowicz, Julii Warankiewicz, Amelii Borowy, Jana Przygórzewskiego, Katarzyny Mermer, Piotra Gembalika, Pawła Ruebenbauera, Wiktorii Pańko, Julii Mateja, Alicji Kukli, Ady Citak, Bartka Malika, Filipa Domaradzkiego, Marcela Milczanowskiego, Mai Gaworeckiej, Mikołaja Sabata, Piotra Podolaka, Zofii Sabat, Ady Wiśniewskiej, Estery Buczkowicz, Wojciecha Wydrzyńskiego, Malwiny Guzik, Karola Mleczko, Szymona Sowy, Antoniego Sroki, Nikoli Król i Michała Skubińskiego (uczniów klas trzecich).

Koordynatorem akcji w klasach starszych była Pani Krystyna Łopatowska, zaś w klasach młodszych akcja przeprowadzona została przez Panią Dorotę Bryndzę i Katarzynę Józefek. Wszystkim uczniom – i tym dużym, i tym małym – serdecznie gratulujemy posiadanej wiedzy z zakresu tabliczki mnożenia i życzymy dalszych matematycznych sukcesów!