ANDRZEJKI W SKANSENIE

Nasze prababki wybrały  imieniny  św. Andrzeja na dzień miłosnych wróżb, ponieważ to tajemnicze imię  brzmiące  już jak przepowiednia wywodzi się od greckiego słowa andros (mąż), a także andre ios ( odważny, silny, męski). Ponadto koniec listopada to zwykle ostatnia chwila na zabawę, wkrótce przecież zaczyna się adwent …….

Zgodnie  więc z wielopokoleniową tradycją,  29 listopada 2019r. uczniowie VI grupy świetlicowej oraz  uczniowie terapii:  Antonina, Milena, Laura, Antek i Piotr wybrali się wraz z opiekunami do sanockiego skansenu na zajęcia edukacyjne pod jakże wymownym tytułem : „Na świętego Andrzeja wszystkim pannom nadzieja”.                                                                                                                                                  W czasie lekcji muzealnej dzieci poznały historię tego obrzędu, dowiedziały się czemu służyły niegdyś wróżby andrzejkowe i co różniło je od wróżb katarzynkowych.  Po poznaniu dawnych zwyczajów i wróżb  dzieci uczestniczyły  aktywnie w wielu z nich np. „Laniu wosku przez dziurkę od klucza i przepowiadaniu przyszłości z kształtów  woskowej bryłki”,  „Przewidywaniu  przyszłości z wróżących spodków”, „ Wróżeniu z rzucanego przez lewe ramię buta” .                                                                                                                                                                                            Po niezwykłych przeżyciach wszyscy udali się na zasłużony posiłek do restauracji Soprano, gdzie w miłym towarzystwie mogli się posilić wybraną przez siebie pizzą.

W czasie wycieczki panowała wesoła  i luźna atmosfera, co sprzyjało integracji grupy, poznaniu dawnych tradycji andrzejkowych i katarzynkowych oraz rozwijaniu zainteresowań kulturowych i etnograficznych.  Na uwagę zasługuje także fakt, iż wszyscy uczniowie pokonali odległość : szkoła- skansen w obydwie strony pieszo, co z pewnością przyczyniło się także do zdrowych nawyków- propagowaniu aktywnego stylu życia.

Wycieczkę zorganizowała:  p. Alina Statkiewicz,  p. Monika Kowalczyk i p. Elżbieta Ziemiańska.

                                                                                                                                             Alina Statkiewicz