„PASOWANIE NA ŚWIETLIKA”

W dniu 29 listopada 2019 r. w auli naszej szkoły odbyło się uroczyste „Pasowanie na Świetlika” uczniów klas pierwszych uczęszczających do świetlicy szkolnej. Dzieci z poszczególnych grup zaprezentowały program artystyczny przygotowany pod kierunkiem swoich pań wychowawczyń:  p. O. Bocyk, p. A. Dobek, p. U. Kwiatkowskiej.

Po części artystycznej uczniowie złożyli uroczystą przysięgę oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Ja Świetlik,

Od dziś świecący przykładem,

Ślubuję:

Być dobrym na co dzień i od święta;

O dobrym zachowaniu zawsze pamiętać;

Szanować gry i zabawki;

Zjadać całe obiadki;

Pań słuchać;

Zgodnie się bawić;

Nie psocić;

Nie hałasować;

Innymi się opiekować.

W drugiej części spotkania odbyła się świetlicowa zabawa andrzejkowa.                                 Dzieci bardzo chętnie bawiły się do muzyki oraz uczestniczyły we wróżbach przygotowanych przez wychowawców grup.