Opłata za obiady w styczniu

Kierownik  świetlicy informuję ,że opłata za obiady w  styczniu   wynosi  45 zł.

Wpłaty można dokonać  u kierownika  lub na konto szkoły  .