HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CZASIE FERII ZIMOWYCH

ZIMA W MIEŚCIE 2020

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CZASIE FERII ZIMOWYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SANOKU

 

DATA

ZAJĘCIA

GODZINY

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

13 stycznia 2020 r.

1. Piłka ręczna (chłopcy) – duża sala gimnastyczna

2. Łyżwiarstwo – lodowisko

3. Zajęcia sportowe z łyżwiarstwa i hokeja na lodzie - lodowisko

1000 – 1300

900 – 1200

900 – 1000

Wiesław Broński-Uczeń

Marek Drwięga

Tomasz Wolanin

14 stycznia 2020 r.

1. Piłka ręczna (dziewczynki) – duża sala gimnastyczna

2. Łyżwiarstwo – lodowisko

3. Zajęcia sportowe – z łyżwiarstwa i hokeja na lodzie - lodowisko

4. Wycieczka – na „Orle skałki”, ognisko z pieczoną kiełbasą w Skansenie

1100 – 1300

900 – 1200

900 – 1000

900 – 1600

Dorota Pawlik

Marek Drwięga

Tomasz Wolanin

  Alina Statkiewicz

Monika Kowalczyk

15 stycznia 2020 r.

1. Unihokej, piłka nożna – duża sala gimnastyczna

2. Unihokej, piłka nożna – duża sala gimnastyczna

3. Zajęcia sportowe z łyżwiarstwa i hokeja na lodzie – lodowisko

4. Piłka siatkowa – średnia sala

5. Wycieczka po Sanoku

1000 – 1200

1200 – 1400  - II gr

900 – 1000

1100 – 1230

1000 – 1300

Dariusz Fineczko

Dariusz Fineczko

Tomasz Wolanin

Andrzej Ostrowski

Alina Statkiewicz

Monika Kowalczyk

16  stycznia 2020 r.

1.Gimnastyka (dziewczynki i chłopcy) – średnia sala gimnastyczna

2. Zajęcia sportowe – z łyżwiarstwa i hokeja na lodzie – lodowisko

3. Zajęcia rozwijające kreatywność. Doświadczenia i eksperymenty – kl. 1-3

1100 – 1300

900 – 1000

1000 – 1230

Roman Lechoszest

Tomasz Wolanin

Agnieszka Szałkiewicz-Uczeń

17 stycznia 2020 r.

1.Gimnastyka (dziewczynki i chłopcy) – średnia sala gimnastyczna

2. Zajęcia sportowe – z łyżwiarstwa i hokeja na lodzie – lodowisko

3. Zajęcia rozwijające kreatywność. Doświadczenia i eksperymenty – kl. 1-3

1100 – 1300

900 – 1000

1000 – 1230

Roman Lechoszest

Tomasz Wolanin

Agnieszka Szałkiewicz-Uczeń

20  stycznia 2020 r.

1.Piłka ręczna (chłopcy) – duża sala gimnastyczna

1000 – 1300

Wiesław Broński-Uczeń

21 stycznia 2020 r.

1. Piłka ręczna (dziewczynki) – duża sala gimnastyczna

2. Siatkówka dziewcząt – średnia sala gimnastyczna

1100 – 1300

1000 – 1200

Dorota Pawlik

Katarzyna Chowaniec

22 stycznia 2020 r.

1. Unihokej, piłka nożna – duża sala gimnastyczna

2. Unihokej, piłka nożna – duża sala gimnastyczna

3. Piłka siatkowa – średnia sala

1000 – 1200

1200 – 1400  - II gr

1100 – 1230

Dariusz Fineczko

Dariusz Fineczko

Andrzej Ostrowski

23     stycznia 2020 r.

1.Siatkówka dziewcząt – średnia sala gimnastyczna

1000 – 1200

Katarzyna Chowaniec

 Życzymy miłej i bezpiecznej zabawy !!!