„BEZPIECZNE FERIE” – spotkanie ze Strażą Miejską

Dnia 10.01.2020r. w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie uczniów klas I uczęszczających do świetlicy szkolnej z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Sanoku

pod hasłem „Bezpieczne ferie”.

Rozmawiano na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, zachowania bezpieczeństwa podczas aktywnej zabawy na świeżym powietrzu oraz w domu. Utrwalono numery alarmowe.

Strażnicy Miejscy z przyjemnością i zaangażowaniem opowiadali o swojej pracy.

Uczniowie z ciekawością słuchali i zadawali liczne pytania.

Na zakończenie spotkania dzieci miały możliwość obejrzeć sprzęt jakim dysponują funkcjonariusze oraz wsiąść do samochodu oznakowanego.

Spotkanie zorganizowała p. Anna Dobek.