Opłata za obiady

 Kierownik  świetlicy informuję ,że opłata za obiady

w  lutym  wynosi  100 zł.

Wpłaty można dokonać  u kierownika  lub na konto szkoły  .