Opłata za obiady w marcu.

 Kierownik  świetlicy informuję , że opłata za obiady

w  marcu  wynosi  110 zł.

Wpłaty można dokonać  u kierownika  lub na konto szkoły .