Komunikat dyrektora w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla kl.1-3.

                         Szanowni Państwo.
szkolaOd 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie szkoły.

Zapraszam do zapoznania się z ich organizacją oraz procedurami. Rodzice dziecka korzystającego z w/w formy zajęć zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia przedstawionego w załączeniu. Proszę wypełnić oświadczenie i przesłać scan lub zdjęcie na adres mailowy szkoły do czwartku – 21 maja 2020r. Oryginał oświadczenia należy przynieść ze sobą w dniu 25 maja 2020r, przyprowadzając dziecko do szkoły.

Proszę zapoznać się również z wytycznymi GIS, MZ i MEN, poniżej link.
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Jednocześnie informuję, że pozostali uczniowie objęci są w dalszym ciągu nauką zdalną.

Maria Korżyk
dyrektor SP1 Sanok

   Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1- DO POBRANIA

   Oświadczenie rodziców o stanie zdrowia dziecka- DO POBRANIA