Zakończenie roku szkolnego

szkolaDrodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie.

Z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły, informujemy, że nie planujemy uroczystości związanej z zakończeniem bieżącego roku szkolnego.

Uczniowie będą mogli odebrać świadectwo:
-  w piątek, 26.06.2020r., od wychowawcy w wyznaczonych godzinach i miejscu (harmonogram poniżej),
- albo w czasie dyżurów sekretariatu szkoły w okresie wakacji.

Decyzja zależy od Rodziców i Opiekunów.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne w szkole ustalono następujące zasady odbioru świadectw:

  1. Świadectwo może odebrać wyłącznie uczeń zdrowy, który nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zachorowanie na COVID-19.
  2. Odbiór świadectw będzie się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, dezynfekcja sal po każdej grupie, uczniowie i wychowawcy posiadają maseczki lub przyłbice, rodzice/opiekunowie towarzyszący dzieciom nie wchodzą na teren szkoły, lecz oczekują przed wejściem z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego.
  3. Uczniowie każdej klasy zostają podzieleni na dwie grupy, każda przychodzi na inną godzinę.
  4. Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo (w odstępach) i udają się do wyznaczonych sal.
  5. Pomiędzy kolejnymi spotkaniami w danej sali następuje 15 minutowa przerwa na przewietrzenie sali i dezynfekcję.

Wypożyczone laptopy i modemy należy zwrócić do dnia 30 czerwca 2020r. do sekretariatu szkoły.

 

Maria Korżyk

Dyrektor Szkoły

Harmonogram odbioru świadectw w dniu 26 czerwca 2020r.- otwórz