Ewaluacja wewnątrzszkolna

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej w roku szkolnym 2017/2018

Obszar:

  1. Organizacja i efektywność pomocy psychologiczno - pedagogicznej - pobierz
  2. Oczekiwania uczniów co do zajęć fakultatywnych, międzyoddziałowych  wychowania fizycznego oraz efekty pracy po w/w zajęciach - pobierz
  3.  Rola i znaczenie pracy nauczyciela wspomagającego i asystenta nauczyciela świetlicy - pobierz, pobierz - opracowanie.

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej w roku szkolnym 2016/2017 - pobierz - prezentacja,  pobierz - pdf

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej w roku szkolnym 2015/2016 - pobierz

Wyniki ewaluacji wewnątrzszkolnej w roku szkolnym 2014/2015 - pobierz

Wyniki ewaluacji wewnątrzszkolnej w roku szkolnym 2013/2014 - pobierz

Wyniki ewaluacji wewnątrzszkolnej w roku szkolnym 2012/2013 - pobierz

Wyniki ewaluacji wewnątrzszkolnej w roku szkolnym 2011/2012 - pobierz