Konferencja - "Nie ma dzieci - są ludzie"

W ramach podsumowania Roku Korczakowskiego nasza szkoła 25 stycznia 2013 r. (piątek) organizuje Miejską Konferencję „Nie ma dzieci – są ludzie” pod patronatem Pana Wojciecha Blecharczyka Burmistrza Miasta Sanoka.

Program konferencji:

900 – 925  Rejestracja uczestników konferencji

miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Sanoku ul. Podgórze

930 – 1015 Otwarcie konferencji – Sala Koncertowa PSM

Powitanie zaproszonych gości i uczestników konferencji.

Wystąpienie Pana dr. Wojciech Blecharczyka Burmistrza Miasta Sanoka

Występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku im. gen B. Prugara – Ketlinga

1015 – 1130 Sesja plenarna

 • mgr Joanna Tasz – Janusz Korczak jako czołowy przedstawiciel pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
 • Joanna i Małgorzata Hyrcza – Janusz Korczak orędownikiem praw dziecka
 • dr Beata Romanek – Dziecko i dzieciństwo w beletrystyce Janusza Korczaka

Przerwa kawowa Występ zespołu Marakasy

1200 – 1400 Sesja plenarna

 • mgr Halina Połojko - Znaczenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we wspomaganiu rodziców, władz samorządowych i państwowych w wypełnianiu obowiązków wobec dzieci
 • mgr Andrzej Rychlicki – Działania ośrodka pomocy społecznej i zabezpieczeniu potrzeb socjalnych dziecka i rodziny na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
 • mgr Jadwiga Warchoł – Znaczenie samorządu lokalnego w prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i rodzin w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy na przykładzie Gminy Miasta Sanoka
 • mgr Ewelina Niemiec – Działalność poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wsparcia dla dziecka w roli ucznia na przykładzie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sanoku
 • mgr Krystyna Chowaniec – Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie ZHP Hufca Ziemi Sanockiej
 • mgr Jakub Osika – Placówka zajęć pozaszkolnych jako miejsce rozwoju zainteresowań i spędzanie czasu wolnego na przykładzie Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku
 • występ dzieci z Przedszkola nr 3 w Sanoku

Podsumowanie konferencji

 • wystąpienie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku
 • wydanie zaświadczeń o udziale w konferencji.