Promocja zdrowia

Uchwałą nr 5/2001/2012 z dnia 15 marca 2012 r. Rada Pedagogiczna naszej szkoły zdecydowała o złożeniu wniosku o przystąpieniu szkoły do sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Komcepcja i zasady tworzenia szkoły promującej zdrowie - pobierz