Konferencja - "Rok Janusza Korczaka"

W ramach podsumowania Roku Korczakowskiego nasza szkoła 25 stycznia 2013 r. zorganizowała Miejską Konferencję „Nie ma dzieci – są ludzie”, którą patronatem objął pan dr Wojciech Blecharczyk Burmistrz Miasta Sanoka.

Konferencja rozpoczęła się występem artystycznym uczniów naszej szkoły, którzy w pięknym i nastrojowym montażu słowno – muzycznym przybliżyli uczestnikom konferencji postać Janusza Korczaka.

Po powitaniu wszystkich uczestników i prelegentów przez panią mgr Mirosławę Dec, głos zabrał Burmistrz Miasta Sanoka pan dr Wojciech Blecharczyk.

Następnie rozpoczęła się sesja plenarna, którą rozpoczęła pani mgr Joanna Tasz przedstawiając Janusza Korczaka jako czołowego przedstawiciela pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Panie Joanna i Małgorzata Hyrcza –wygłosiły referat na temat „Janusz Korczak orędownikiem praw dziecka”. Później pani dr Małgorzat Stępa wygłosiła referat pani Beaty Romanek na temat „Dziecko i dzieciństwo w beletrystyce Janusza Korczaka”, a następnie przygotowany przez siebie referat pt. "Pedagogika życia Janusza Korczaka jako wskazanie dla współczesnych wychowawców". Na zakończenie pierwszej części konferencji wystąpił gościnnie zespół muzyczny Marakasy działający w Szkole Podstawowej nr 6.

Po przerwie drugą część konferencji rozpoczął pan mgr Leszek Faluszczak, przedstawiciel MOPS w Sanoku, który przedstawił działania ośrodka w zabezpieczaniu potrzeb socjalnych dziecka, natomiast pani mgr Anna Kijowska omówiła znaczenie samorządu lokalnego w prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i rodzin w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy na przykładzie Gminy Miasta Sanoka.

Po tym wystąpieniu dzieci z Przedszkola nr 3 w Sanoku przedstawiły program artystyczny, który bardzo ciepło został przyjęty przez wszystkich zgromadzonych. Później pani mgr Ewelina Niemiec przedstawiła działalność poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wsparcia dla dziecka w roli ucznia na przykładzie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sanoku. Pani mgr Krystyna Chowaniec, starszy wizytator KO w Rzeszowie, Komendantka Hufca Ziemi Sanockiej, mówiła o kształtowaniu postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie ZHP Hufca Ziemi Sanockiej, a pan mgr Jakub Osika, dyrektor MDK – o działalności placówki zajęć pozaszkolnych jako miejscu rozwoju zainteresowań i spędzania czasu wolnego na przykładzie Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku.

Na zakończenie obrad, głos zabrała pani mgr Lidia Mackiewicz – Adamska, dyrektor SP 1, która podsumowała konferencje oraz podziękowała prelegentom, uczestnikom i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konferencji. W imieniu Władz Miasta Sanoka za zorganizowanie konferencji podziękowała Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Promocji pani Irena Penar.

Na tym konferencja zakończyła się.

Dekorację na konferencję wykonały panie: Mirosława Dec, Beata Kunik i Alina Statkiewicz

Zorganizowanie konferencji było możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycieli i pracowników administracji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku i obsługi, przy wsparciu PGNiG, PASS-POL, Banku Spółdzielczego i LiDL – sklepy spożywcze, oraz Państwowej Szkoły Muzycznej, w której konferencja się odbyła. Serdecznie dziękujemy.