Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Plan Pracy Szkoły w roku szk. 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego:

03.09.2018. - rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31.12.2018. - zimowa przerwa świąteczna

21.01.2019 – rozpoczęcie II półrocza

11.02. – 24.02.2019. - ferie zimowe

18.04.– 23.04.2019. - wiosenna przerwa świąteczna

03.06.2019.– Święto Szkoły i Patrona

21.06.2019. - zakończenie zajęć szkolnych

31.08.2019 - zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od nauki:

02.11.2018.  Dzień Zaduszny

02.05.2019 - czwartek między 1 a 3 maja

10, 11,12.04.2019. egzamin gimnazjalny

15,16,17.04.2019. sprawdzian ósmoklasisty

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone sprawom organizacyjnym

13.09.2018. godz. 16.00

Posiedzenia klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej:

18.01.2019. - I półrocze

14.06.2019 - II półrocze i cały rok

Posiedzenie plenarne:

31.01.2019. – podsumowanie pracy w I półroczu

28.06.2019. – podsumowanie pracy całorocznej

Terminy wystawiania projektów ocen na 14 dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym:

19.12.2018.

27.05.2019.

Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie za półrocze i rok, w tym o ocenie niedostatecznej, na 14 dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym:

19.12.2018.

27.05.2019.

Terminy wystawiania ocen za półrocze  i rok, na 2 dni robocze przed posiedzeniem klasyfikacyjnym:

I półrocze – 16.01.2019.

II półrocze i rok – 12.06.2019.

Składanie wniosku do dyrektora szkoły o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana:

- na pięć dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym  7.06.2019.

Zebrania z rodzicami i konsultacje indywidualne, spotkania wychowawców klas i nauczycieli z rodzicami

spotkania wychowawców klas i nauczycieli z rodzicami:

18.09.2018.dla klas 1 – 3

 19.09.2018. dla klas 4 – 8 i 3G

14.11.2018. dla klas 1 – 3

15.11.2017. dla klas 4 – 8 i 3G

18.12.2018 .dla klas 1 –8 i 3G - indywidualne konsultacje dla rodziców

23.01.2019. dla klas 1 – 3

24.01.2019. dla klas 4 – 8 i 3G

24.04.2019. dla klas 1 – 3

25.04.2019. dla klas 4 – 8 i 3 G

23.05.2019. dla klas 1– 8 i 3 G- indywidualne konsultacje dla rodziców