Aktualności

Zmiana podziału godzin dla klas.................

wazny komunikatZmiana podziału godzin dla klas 1c, 1d, 2a, 2b, 2d, 3c, 4c.

Aktualny podział godzin znajduje się u góry strony w zakładce "PLAN LEKCJI".

Stypendia Burmistrza Miasta Sanoka

31 sierpnia 2020r. w SDK odbyła się uroczysta Gala wręczenia Stypendiów Naukowych Burmistrza Miasta Sanoka.  Oprócz nagrodzonych w Gali uczestniczyli również rodzice, dyrektorzy szkół, burmistrz Tomasz Matuszewski, wiceburmistrz Grzegorz Kornecki, przewodniczący Rady Miasta Andrzej Romaniak, przewodniczący Komisji Oświaty Maciej Drwięga oraz naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Turystyki Irena Penar. Stypendia zostały przyznane w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”. Stypendium to jednorazowe świadczenie pieniężne.

„Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka za wyniki w nauce” mogli ubiegać się uczniowie, którzy:

1) na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen wynoszącą:

5.40 w klasach IV-VI 

5.30 w klasach VII-VIII, lub

2) z egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej uzyskali co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów oraz średnią ocen wynoszącą 4,75.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w zacnym gronie stypendystów za rok szkolny 2019/20 znaleźli się następujący uczniowie naszej szkoły:

Kaja Święch
Aleksandra Ropel
Kamila Wolan
Antonina Smolińska
Miłosz Mateusz Wanielista
Amelia Jadczyszyn
Milena Kulka
Marta Frączek
Maria Kalbarczyk

Serdecznie gratulujemy!!! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym liczba stypendystów z naszej szkoły będzie jeszcze większa!!!

Czytaj więcej...

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu.

 Kierownik  świetlicy informuję , że opłata za obiady w miesiącu wrześniu  wynosi  100  zł.

Wpłaty można dokonać  na konto szkoły .

Nr konta:  32 8642 0002 2001 0067 0607 0004

Plan Lekcji

UWAGA

Aktualny plan lekcji znajduje się u góry strony w zakładce "PLAN LEKCJI"

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021.

inauguracjaDrodzy Uczniowie! Szanowni  Rodzice!

Jutro,  1.09.20r. rozpoczynamy kolejny rok szkolny 2020/2021.

Uczniowie klas 2 – 8 spotkają się ze swoimi wychowawcami

w wyznaczonych salach, zgodnie z następującym harmonogramem:

- o godzinie 9.00 dla klas 4

- o godzinie 9. 30 dla klas 5

- o godzinie 10.00 dla klas 6

- o godzinie 10.15 dla klas 7

- o godzinie 10.30 dla klas 8

Klasy 1-3

- o godzinie 9.00 dla klas 2

- o godzinie 9.30 w klasach 3

Uczniów klas I zapraszamy do sali gimnastycznej (wejście od strony hali sportowej)

- o godzinie 10.00  klasy 1a, 1b

- o godzinie 10.30  klasy 1c, 1d .

Bardzo prosimy Rodziców uczniów z klas 1 o zachowanie środków bezpieczeństwa: przychodzimy w maseczkach, zachowujemy bezpieczną odległość i minimalizujemy ilość członków rodziny biorących udział w uroczystości.

Rodziców uczniów z klas 2-8 prosimy o niewchodzenie do budynku szkoły.

Dodatkowe ważne informacje:

  • Przydział sal jest umieszczony przy wejściach do szkoły.
  • Każdy uczeń otrzyma zestaw podręczników.
  • Plany lekcji zostaną upublicznione w dniu 1 września 2020r. na stronie internetowej szkoły.
  • Obiady będą wydawane od dnia 3 września 2020r.
  • W dniach 1 i 2 września 2020r. nie będzie w szkole ciepłej wody.
  • Msza święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, to wieczorna msza w dniu 1.09.2020r. w klasztorze OO. Franciszkanów.

Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów i mamy nadzieję, że wspólne dbanie o bezpieczeństwo zagwarantuje nam możliwość nauki w budynku szkolnym.

 

                                                           Powodzenia!

                                                          Dyrekcja Szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Od 1 września 2020r. obowiązują w naszej szkole Procedury zapewnienia bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19.

Dla naszego wspólnego dobra, każdy powinien się z nimi zapoznać i je stosować.

Zawierają między innymi :

  • Zasady obowiązujące uczniów: podczas wchodzenia do szkoły, pobytu w szatni, w czasie przerw, a także w trakcie zajęć lekcyjnych, czy świetlicowych,
  • Zasady obowiązujące rodziców podczas odprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły.
  • Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia.

Jednocześnie informuję, że w kolejnym komunikacie w dniu 31.08.2020r. zostaną podane informacje dotyczące organizacji dnia 1 września 2020r.

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SP1 Sanok - otwórz

                                               Maria Korżyk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku