Współpraca międzynarodowa

e Twinning

eTwinning 2008/2009

Już drugi rok uczniowie naszej szkoły w ramach europejskiego programu eTwinning współpracują ze szkołą w Irlandii. Doskonalą umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim poznając równocześnie kulturę i zwyczaje irlandzkie. W czasie realizacji pierwszego projektu "Sing together" nauczyli się śpiewania piosenki irlandzkkiej, poznali historię miasta Waterford, pisali listy w języku angielskim do kolegów w Irlandii. Nauczyli Irlandczyków śpiewania polskiej piosenkki dziecięcej "Jesteśmy jagódki". W czasie kontaktu on-line w programie "Skype" zaśpiewali piosenkę irlandzką oraz polską.

Czytaj więcej...

Sukcesy

Sukces sanockich szkół podstawowych.


W dniach 5 - 6 czerwca 2009 r we Wrocławiu odbyła się ogólnopolska konferencja „Kreatywne podejście do wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji szkolnej” zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, której towarzyszyła ceremonia wręczania nagród w konkursach programów Comenius i eTwinning, w których laureatami zostali nauczyciele dwóch sanockich szkół – Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3.

W SP nr 1 realizowany jest program eTwinning, polegający na współpracy z bliźniaczą szkołą w Waterford w Irlandii za pośrednictwem elektronicznych mediów. Projekt o nazwie „Folklore” miał na celu poznanie tradycji charakterystycznych dla krajów partnerskich, do realizacji projektu wybrano polskie zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi, narodowymi tańcami i regionalnymi legendami. Uczniowie SP 1 zamieścili na stronie internetowej instrukcje malowania pisanek i wykonywania palmy z bibułkowych kwiatów, zaś ich rówieśnicy z Waterford korzystając z opisu tworzyli wielkanocne kraszanki.
Szkoły zamieściły w Internecie treści regionalnych legend. Polska legenda została uprzednio przetłumaczona na język angielski. Zadaniem polskich partnerów było przeczytanie irlandzkiej legendy w oryginale, przetłumaczenie jej na język polski i wykonanie ilustracji dotyczących jej treści z wykorzystaniem dowolnej techniki graficznej.

Czytaj więcej...

ETWINNING 2009

Już 3 rok nasza szkoła realizuje projekty edukacyjne wspólnie ze szkołami z całej Europy. Tym razem jest to projekt "Whole World Reads The Same Stories". Do współpracy zaproszone zostały szkoły z: Turcji, Słowenii, Irlandii oraz Przedszkole nr 25 z Warszawy. W czasie realizacji uczniowie wykonają ilustracje oraz przygotują występy teatralne w języku polskim i angielskim wybranych bajek. Postępy w realizacji projektu widoczne będą na stronie: 

"Whole World Reads The Same Stories";

SP 1 Sanok - Waterford Educate Together National School Ireland

"Folklor"