Szkoła Współpracy

SZKOŁA WSPÓŁPRACY - DEBATY

W ramach realizowanego przez naszą szkolną społeczność projektu „Szkoła Współpracy” rodzice, nauczyciele i uczniowie organizują odrębne debaty na wspólny temat „Współpraca w naszej szkole”.

Samorząd uczniowski zorganizował debatę 5 marca, Rada Pedagogiczna 7 marca.

Rada Rodziców zaprasza Rodziców na debatę, która odbędzie się 12 marca o godz. 17.00 w stołówce szkolnej.

Czytaj więcej...

Szkoła Współpracy

szkwspolp„SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Uczniowie i rodzice kapitałem

społecznym nowoczesnej szkoły” – to nowy ogólnopolski systemowy projekt MEN.

Miło nam poinformować, że nasza szkoła zakwalifikowała się do tego projektu.

Projekt będzie realizowany do lutego 2015 r. i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – wysoka jakość systemu oświaty.

Czytaj więcej...

Szeryf Praw Dziecka i Przyjaciel Praw Dziecka w naszej szkole

Piknik szkolny, który co roku odbywa się w naszej szkole z w ramach obchodów Święta Patrona i Szkoły był okazją do uhonorowania Rodziców naszych uczniów Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka oraz dyplomami Przyjaciela Praw Dziecka.

Jako szkoła – członek Klubu Szkół UNICEF realizujemy szereg projektów i programów, w tym między innymi program Szkoła z Prawami Dziecka.

Czytaj więcej...